Depresyonun

bilişsel modeli

… depresyonun nasıl işlediğini açıklayan ve böylece tedavinin temelini oluşturan bir teoridir.

Çünkü depresyonu tedavi etmek için, önce eylem tarzının anlaşılması gerekir ve bu tam da Amerikalı psikiyatrist ve terapist Aaron Beck’in modelinin önemli çıkış noktaları sağladığı yerdir.

Temelde model şöyle diyor:

Ruh hali ile ilgili sorunları olan insanlar genellikle olumsuz bir öz imaja sahiptir. Bu nedenle, deneyimleri ve tecrübeleri sürekli olarak olumsuz yönde yorumlama eğilimindedirler.

Bu olumsuz görüşten kendileri de nasiplerini alıyor. Kendilerinin yeterince iyi olmadıklarını ve kusurlu olduklarını düşünürler, dolayısıyla kendilerini küçümserler. Yani çok fazla özeleştiri yapıyorlar, hatta bazen aşırı derecede bile olabiliyor bu.

Bu nedenle, bu insanlar, örneğin belirli bir biçimde ortaya çıkan sorunları zorluk olarak değil, çoğu zaman aşılmaz engel olarak görme eğilimindedirler. Sonuç olarak, gelecek hakkında da kötümserdirler. Mevcut sorunların ve zorlukların sonsuza kadar süreceğini varsayarlar. Olumlu bir
değişim umudunun olmadığını düşünürler.

Beck, bu düşünce kalıplarının temelde, her zaman olumsuz düşünce kalıpları nedeniyle daha da yoğunlaşan, ilgili kişiler tarafından yapılan hatalar olduğunu varsayar. Durumlara ve koşullara ilişkin düşünceler ve bunlarla ilişkili değerlendirmeler bu nedenle giderek daha kötümser ve olumsuz hale geliyor. Bunlar en basit ifade ile tek taraflı ve olumsuzdur.

Ve her zaman aklınızda tutmanız gereken tam da depresyonun bu özelliğidir. Olaya dışarıdan bakanların, insanların neden depresyonda olduklarını, neden bir çıkış yolu bulamadıklarını anlamaları bazen zordur. Ancak, bu çıkış yolu depresyonda bulunan insanlar için belirgin değildir. Onlar için bir çözüm yolu yoktur ve bu nedenle davrandıkları biçimde gibi davranıyorlar. Etkilenenlerin yakınları bunu anladığında, depresif insanlara yardım etmek için ilk adım atılmış olur. Bu arada, bu web sitesinde insanlara nasıl yardım edilebileceğinize dair öneriler de bulabilirsiniz: